Ohlédněte se s námi za rokem 2023

Ač se může zdát, že rok 2023 je již dávnou minulostí, my z toho, co se v uplynulém roce dělo v Petrklíči těžíme a máme radost dodnes! Byl to naprosto skvělý rok a jen tak ho z paměti nevymažeme!

Ohlédněte se proto námi nyní za tím nejlepším, co se v Komunitním centru Petrklíč v roce 2023 událo.

Nejvíce nás těší rekordní počet hodin asistence a péče, které jsme mohli poskytnout 222 klientům. Konkrétně jsme poskytli 17 752 hodin asistence a 12 085 hodin péče.

V rámci projektu Archa pomoci jsme poskytli 753 dobrovolnické práce, kterou odvedlo 36 dobrovolníků. Poskytli jsme také 260 hodin poradenství pro 87 klientů z řad seniorů nebo pečujících.

Ani minulý rok jsme se nebáli otevírat dveře novým výzvám a příležitostem a možnostem pomáhat tam, kde je to potřeba. Své služby jsme rozšířili do Středočeského kraje, kde jsme pomohli 23 klientům osobní asistence a byli zde pro ně celých 1 940 hodin. Rozběhli jsme také například projekt Integrace ukrajinských uprchlíků. Inovace se však promítly do více či méně viditelných procesů uvnitř organizace.

Zmíněné milníky jsou jen střípkem celé palety činností a výsledků, které orámovaly úspěšný rok 2023 v Petrklíči. Neváhejte si udělat svůj názor a podívejte se do výroční zprávy sami. Ve zprávě také najdete pohled na Petrklíč v minulém roce očima našich zaměstnanců, kterým za zpětnou vazbu velmi děkujeme.

No a co říct závěrem? Děkujeme vám všem za práci, podporu i pomoc, díky které jsme dosáhli vytyčených cílů a můžeme pracovat na dalších v roce současném!