Logo projektu

V rámci projektu Archa pomoci pomáháme neformálním pečujícím, seniorům, osobám se zdravotním postižením, kteří řeší sociálně-zdravotní problémy a náročné situace. Společnými silami je podporujeme, aby mohli zůstat žít co nejdéle v prostředí svého domova a pečovat o své blízké. Pomáháme jim v těžkých situacích, které nemohou zvládnout sami nebo s pomocí své rodiny a blízkých.

Podporujeme soběstačnost seniorů i osob se zdravotním postižením a našimi aktivitami se snažíme přispět ke zkvalitnění jejich života. Záleží nám na aktivním prožívání života seniorů a osob se zdravotním postižením, jejich seberealizaci a upevnění či získání nových sociálních kontaktů.

Jde nám o to, aby neformální pečující nebyli sami, měli prostor se vzájemně sdílet a získali partnera, který jim dokáže zprostředkovat metodickou podporu.

Vycházíme z etických a křesťanských principů, které odráží potřeby a jedinečnost každého člověka. Naše schopnosti a možnosti mohou posloužit těm, kteří potřebují pomoci ve své složité životní situaci.

Více o projektu Archa pomoci se můžete dozvědět na webu www.archapomoci.cz nebo facebooku Archa pomoci.

Logo projektu

Činnosti projektu Archa pomoci navazují na úkony registrovaných sociálních služeb, které poskytujeme a dále je rozvíjí. V rámci Archy pomoci se setkáte s těmito činnostmi:

  • dobrovolnický program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR zajišťující návštěvy dobrovolníků přímo v domácnostech klientů,
  • sociálně-zdravotní poradenství (od roku 2021 také skrze on-line poradnu)
  • praktická pomoc,
  • výlety pro seniory, osoby se zdravotním postižením a neformální pečující,
  • setkávání neformálních pečujících zaměřené na vzdělávání a sdílení zkušeností.

Náš tým

Archu pomoci tvoří tým odborníků a dobrovolníků v čele s vedoucí projektu Kateřinou Kuzbovou a vedoucí dobrovolnického centra Bc. Kateřinou Chlebovnovou.

Archa pomoci je podporována Sborem CASD Praha – Smíchov a Českým sdružením CASD. Na její činnost dohlíží Kontrolní komise Archy pomoci, která je tvořena 3 zástupci Komunitního centra Petrklíč a 2 zástupci Sboru CASD Praha – Smíchov. Aktuálně pracuje v tomto složení:

  • Bc. Samuel Dolejš (předseda)
  • Bc. Jakub Fraj
  • Ing. Milada Macháňová
  • Stanislava Sotlová
  • Mgr. Václav Vondrášek

Kontakt

Kontakty na místní pobočky

Historie Archy pomoci

Projekt Archa pomoci je realizován již od roku 2015. Za dobu své existence pod Sborem CASD v Praze na Smíchově pomohl stovkám seniorů a osob se zdravotním postižením. Od roku 2021 jej provozuje Komunitní centrum Petrklíč, z.s. 


Současnost od roku 2021

Od 1. 1. 2021 zajišťuje sociální pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením pod názvem Archa pomoci Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Aktivity se postupně rozšířily i na podporu neformálně pečujících jako jednu z hlavních cílových skupin.

V průběhu roku 2022 jsme rozšířili náš tým o vedoucí dobrovolnického centra a zahájili jsme naší činnost i v Pardubickém a Středočeském kraji.

V roce 2023 plánujeme naší činnost realizovat v rámci tří krajů. Tým projektu se rozroste na tři pracovnice.


Počátky projektu mezi lety 2015 a 2020

V roce 2014 se Sbor CASD Praha – Smíchov rozhodl realizovat projekt sociální pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, který by dosavadní sociální pomoc více rozvinul.

Archa pomoci na začátku své činnosti navázala na tzv. diakonii sboru CASD – sociální pomoc potřebným. Jejím prostřednictvím se už od založení sboru CASD Praha – Smíchov v roce 1985 snažil sbor vnímat potřeby nemocných i těch, kteří řešili své sociální nebo osobní problémy. Vedle pomoci jednotlivcům se pořádaly také např. sbírky (finanční i materiální) a realizovali benefiční akce na podporu projektů humanitární organizace ADRANadačního fondu Umění doprovázetHELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené (benefiční koncert pořádaný pod záštitou Sociálního odboru Městské části Praha 5).

V květnu 2015 byla Archa pomoci Praha oficiálně ustanovena pomocnou organizací sboru CASD Praha – Smíchov.