Projekt Pořízení 2 elektromobilů získal podporu EU

Máme radost ze zprávy, že byla schválena dotace z programu Státního fondu životní prostředí na nákup elektromobilů. Níže uvádíme klíčové informace týkající se realizace projektu.

Anotace

Předmětem podpory je nákup 2 ks nových vozidel na elektrický pohon. Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Komunitní centrum Petrklíč zde vystupuje jako konečný příjemce dotace.

Základní informace

  • Termín realizace: 15. 11. 2022 – 30. 11. 2023
  • Místo realizace: Praha
  • Místo dopadu: Praha
  • Cílová skupina: zaměstnanci Příjemce

Financování

  • Celkové výdaje projektu: 3 541 917,58 Kč
    • z toho dotace SFŽP: 606 000,00 Kč (17 %)
    • z toho kofinancování z vlastních zdrojů Příjemce: 2 935 917,58 Kč (83 %)

Přehled všech evropských projektů najdete na našem webu https://www.petrklice.cz/evropske-projekty/.