Orgány a řízení spolku

Komunitní centrum Petrklíč je spolkem dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, volí členy předsednictva (předsedu a místopředsedu), správní rady a dozorčí rady, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny vedení spolku.

Statutárním orgánem je předsednictvo, které tvoří předseda a místopředseda. Ti jednají za spolek každý samostatně. Za spolek může jednat i člen správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně za určitých okolností správní rada jako celek.

Mezi zasedáními členské schůze řídí spolek správní rada v čele s předsedou spolku. Mezi zasedáními správní rady řídí spolek předsednictvo. Na činnost spolku dohlíží dozorčí rada.

Na krajské úrovni působí pobočné spolky. Ty jsou aktuálně založené na území tří krajů ČR. V čele pobočných spolků stojí vždy předseda a místopředseda jmenovaný správní radou hlavního spolku.