V dubnu jsme našim klientům poskytli přes 2 tisíce hodin našich služeb

Ani v prvním měsíci nového čtvrtletí jsme nelenili. Podívejte se na statistiku poskytnutých hodin osobní asistence v Praze a Středních Čechách a pečovatelské služby v Pardubickém kraji. Máme radost z každé jedné poskytnuté hodiny, která pomohla našim klientům. A největší radost máme z pozitivní zpětné vazby, která se k nám od našich klientů dostane.