Zahajujeme provoz ve Středočeském kraji

Občané Horoměřic můžou nově využít služeb osobní asistence pro seniory. Od 1. 1. 2023 bude k dispozici terénní sociální služba pro až 20 klientů s celkovou roční kapacitou 2 000 hodin. Dle poptávky může být kapacita služby dále navyšována. Poskytování služby je podporováno Středočeským krajem a obcí Horoměřice.

Služba je určena seniorům, kterým pomůže s péčí o vlastní osobu, s osobní hygienou, s přípravou jídla a pití, se zajištěním chodu domácnosti, s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a s doprovázením k lékaři, na úřady a na zájmové́ a volnočasové aktivity. Sociální služba pomáhá i s vyřizováním běžných záležitostí, příspěvku na péči a dalším poradenstvím. Zároveň je poskytována přímo v domácnostech klientů.

Posláním služby je poskytovat klientům takovou péči, pomoc a podporu prostřednictvím činností osobní asistence, aby mohli zůstat doma i v situaci, kdy potřebují ke svému samostatnému životu v domácím prostředí pomoc druhé osoby a mohli žít i nadále v co největší míře způsobem, na který byli dosud zvyklí.

V případě zájmu o službu je možné nás kontaktovat skrze kontakty uvedené v letáku.